Astroloji Hakkında

Astroloji Nedir?

Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir. ASTROLOJİ kelimesinin kökeni Yunanca iki sözcüktür: astron (yıldız) ve logos (bilmek, Kutsal Sözcük, Kelâm). Yani astroloji kelime anlamıyla “yıldız bilgisi” demektir.

Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz içindedir. Gezegenlerin iyi açılar yaptığı şanslı dönemlerde, hiçbir şey yapmadan oturursanız bu fırsatları kaçırabilirsiniz. Aynı şekilde gezegenlerin zorlayıcı etkiler yaptığı dönemlerde gerekli gayret ve azmi gösterirseniz tüm zorlukları aşabilir, farkında bile olmadığınız içinizdeki gücü ortaya çıkarabilirsiniz.

Tarihçe

Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir.Tarihçilerin araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendiklerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler olduklarını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kaldeliler’dir. M.Ö. 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini ortaya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait ilk kayıtların M.Ö. 5800 yılına kadar gittiğini belirtiyorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin M.Ö. 2000 yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve Plato’nun yazılarında M.Ö. 500 yıllarında eski Yunanlılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Kuzey Afrika’daki ve Doğu Akdeniz’deki Araplar da M.S. 8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. M.S. (805-85) yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer adıyla Abu Maaschar’ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eserle astroloji orta çağda yeniden önem kazanmıştır.

Zodyak yani burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlarda şimdikinden biraz daha farklı idi. M.S. 180 yılında büyük Yunan matematikçi ve astronom Ptolemy tarafından bugünkü şekline getirilmiştir. Bu yüzyılda ise Carl Jung astroloji hakkında yazılar yazmış, insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında astrolojiden faydalanmıştır.

Astroloji Bize Ne Sağlar?

Astorloji karakterimiz ile ilgili nesnel bir kavrayış sağlar. Bilgi, kim olduğumuzu, niçin var olduğumuzzu anlamamız sağlayan yolların en kuvvetlisidir. Astroloji doğru bir şekilde öğrenildiğinde ve uygulandığında kişisel potansiyellerimizden en iyi şekilde nasıl faydalanacağımızı, hayatımızın genel gidişatını, olası zorluklardan nasıl ve ne dereceye kadar kaçınabileceğimizi görmemize yardımcı olur. Kişisel olgunluğa ulaşmak için hangi yollardan geçmemiz gerektiğini anlamamızı  sağlar. Ama sadece kişisel açıdan değil, hayatımızdaki kişiler ve çevremizde bizim dışımızda gelişen faktörler hakkında da bilgi verecektir.

 ASTROLOJİ otuz dört kelimelik sembolik bir dildir. Bu dil 12 burç, 10 gezegen ve 12 evden oluşur. Astrolojinin kalbinde mevsimler yatar. 12 burçtan oluşan Zodyak, yani burçlar kuşağı, mevsimlere göre bölünür.

Yani zodyak İlkbahar Ekinoksunda Koç burcu ile başlar. Günümüzde, sanıldığının aksine, burçların takımyıldızlar ile bir ilgileri yoktur. Yaklaşık 2000 yıldır bu zodyak kullanılmaktadır. İleride de, bir değişiklik olmadığı takdirde, global ısınma nedeniyle mevsimlerde kayma olsa bile aynı zodyak kullanılacaktır. Çünkü zodyakın bu bölünüşü sembolik bir bölünüştür. Bu, gökyüzünü 12’ye bölmenin bir yoludur.

Aşağıdaki listede burçlarla mevsimlerin ilişkilendirilmeleri özetlenmektedir :

BURÇ MEVSİM
Koç Filizlenme dönemi,açılan enerji
Boğa Güçlendirme,biçim yaratma dönemi
İkizler Canlanma,çiçek açma dönemi
Yengeç Döllenme,gübreleme dönemi
Aslan Toğumun olgunlaşması
Başak Hasat,yetiştirilmiş olanın kullanılması
Terazi Doğanın ekonomisinde denge ve ayar dönemi
Akrep Doğanın yaşamını sonlandıran süreçleri,yaşamın tohumunda devam etmesi
Yay Doğanın kış uykusu
Oğlak Kışın formların kristalize olması
Kova Bahardan önce bekleme zamanı
Balık Tohumun toprakta kabarması

 

Şimdi de bu ilişkilerin psikolojik bağlantılarına bir göz atalım:

BURÇ PSİKOLOJİK BAĞLANTISI
Koç İstek, hareket etme dürtüsü, girişim ruhu,farkındalık, öncülük arzusu
Boğa Azim, sağlamlaştırma, şekil verme
İkizler Canlılık, esneklik
Yengeç Duygu zenginliği, annelik-babalık duygusu
Aslan Yaratma isteği, özgüven, bütün ürünler ve evlatlar
Başak Çalışkanlık & bakım, düzen, evcilleştirilmiş bir yapı, eleştiri yeteneği
Terazi Adalet duygusu, uyum arzusu, ortaklık duygusu
Akrep Dayanıklılık ve sebat, hayatta kalmanın acımasız mücadelesi
Yay Yaşamın içsel veya ruhsal yönünün işlenmesi,gelecek için umut dolu planlama
Oğlak Varlığını korumanın yorulmaz mücadelesi, sabır,kristalize olmuş sosyal formlara bağlılık
Kova Beklentili, sabırsız tavırlar, gözlem gücü,plan zenginliği
Balık Eski yaşamın kalıntıları arasında yeni yaşamın ilk işaretleri