Ay Düğümleri

• Kuzey Ay Düğümü; “Ejderha Kafası” ve “Yükselen Düğüm”, • Güney Ay Düğümü; “Ejderha Kuyruğu” ve “Alçalan Düğüm” olarak adlandırılır.
Ay düğümleri ayın dünya etrafındaki yörüngesiyle dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Aralarındaki çizgi Ay düğümleri eksenini oluşturur. Horoskopta bir tur yapabilmek için Ay Düğümü ekseni her burçta 18,5 yıl geçirir. Yükselen Ay Düğümü Kuzey Ay Düğümü veya Ejderhanın başı olarak, alçalan Ay Düğümü Güney Ay Düğümü veya Ejderhanın kuyruğu olarak adlandırılır. Hint astrolojisinde Rahu ve Ketu olarak isimlendirilmişlerdir.

Kuzey Ay Düğümü (KAD) Hayatta eksik kaldığımız ve geliştirmemiz gereken temaları gösterirken, Güney Ay Düğümü (GAD) ise yaşamımızda çok aşina olduğumuz alışkanlıklarımızı gösterir. Amaç Kuzey Ay Düğümü’nün temsil ettiği alanlara yönelmektir.

AY DÜĞÜMLERİ BURÇLARDA
Güney Ay Düğümü Koç’ta
• Bırakılması gereken Özellikler: • Fevri davranmak • Ben merkezcilik • Dış görünüşüne takılmamak • Öfke patlamaları
Kuzey Ay Düğümü Koç’ta
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Bağımsızlık • Cesaret • Yapıcı bencillik • Ruhen beslenme • Aşırı olmayan vericilik
Güney Ay Düğümü Boğada
• Bırakılması gereken Özellikler: • Mülkiyetçilik • Biriktirmek • İnatçılık • Bedensel arzulara saplanmak
Kuzey Ay Düğümü Boğada
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Sadakat • Sabır, Sebat etmek • Şükretmek • Bağışlamak • Beş duyudan zevk almak
Güney Ay Düğümü İkizlerde
• Bırakılması gereken Özellikler: • Kararsızlık • Bilgi aramak • Dedikodu yapmak • Sabırsızlık • Sezgiselliği mantıkla geçersiz kılmak
Kuzey Ay Düğümü İkizlerde
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Sağlıklı merak • Soru sormak • İncelik • Mantık • Dinlemek • Yeni fikirlere açık olmak
Güney Ay Düğümü Yengeçte
• Bırakılması gereken Özellikler: • Bağımlılık • Kapris • Geçmişi kullanmak • Riskten kaçınmak • Öz saygıdan yoksunluk
Kuzey Ay Düğümü Yengeçte
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Empati • Alçak gönüllülük • Duyguları paylaşma • Duyguları fark etmek • Kendi güvenliğini oluşturmak
Güney Ay Düğümü Aslanda
• Bırakılması gereken Özellikler: • İnatçılık ve dikbaşlılık • Aşk ve oyunda risk almak • Aşırılığa kaçmak • Kibirli tepkiler
Kuzey Ay Düğümü Aslanda
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Bireysellik • Coşku • Özgüven • Çocuksu niteliklerle ilişki kurmak
Güney Ay Düğümü Başakta
• Bırakılması gereken Özellikler: • Aşırı endişe tepkileri • Bay, Bayan kusursuz insan • Saplantılı kaygı • Eleştirici tepkiler • Esnek olmamak • Hata bulmak
Kuzey Ay Düğümü Başakta
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Katılım • Kaosa düzen getirmek • Şefkatli davranmak • Analiz etmek • Başkalarına hizmet etmek
Güney Ay Düğümü Terazide
• Bırakılması gereken Özellikler: • Bağımlılık • İyi insan olmak • Dışsal uyuma bağlılık • Kısasa kısas düşüncesi • Kendini başkalarının gözüyle görmek
Kuzey Ay Düğümü Terazide
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • İş birliği • Diplomasi • Bencil olmamak • Kendi kimliğini ifade etmek
Güney Ay Düğümü Akrepte
• Bırakılması gereken Özellikler: • Kriz durumuna çekilmek • Sabırsızlık • Yargılama eğilimi • Aşırı tepki göstermek • Ortadan kaldırmak için bir şeyi yıkmak
Kuzey Ay Düğümü Akrepte
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Öz disiplin • Yapıcı değişim • Durağan enerjiyi bırakmak • Yararsız maddeyi bırakmak
Güney Ay Düğümü Yayda
• Bırakılması gereken Özellikler: • Haklılığından emin olmak • Soğuk davranmak • Kendini aşırı ciddiye almak • Yabancı fikirlere direnmek • Önyargı
Kuzey Ay Düğümü Yayda
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Ruhsallığa ve sevgiye önem vermek • Açık sözlü iletişim • Kendine itaat etmek • Tek başına doğada zaman geçirmek
Güney Ay Düğümü Oğlakta
• Bırakılması gereken Özellikler: • Hedefe aşırı odaklanmak • Aşırı sorumluluk • Kendi duygularını ihmal etmek • Başkalarını kontrol altında tutmak
Kuzey Ay Düğümü Oğlakta
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Öz saygı • Kendine odaklanmak • Geçmişi bırakmak • Sorumluluğu kabul etmek
Güney Ay Düğümü Kovada
• Bırakılması gereken Özellikler: • Akranlarının baskısına boyun eğmek • Duygusallıktan kopmak • Aşırı hayal kurmak • Bilgi beklemek
Kuzey Ay Düğümü Kovada
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Objektif olmak • Gruplara aktif katılım • Eşitliği fark etmek • Dostluk için arzu duymak
Güney Ay Düğümü Balıkta
• Bırakılması gereken Özellikler: • Mağdur kişi olmak • Yönünü şaşırmak • Bağımlılık eğilimleri • Yetersizlik duygusu • Aşırıcılık • belirsizlik
Kuzey Ay Düğümü Balıkta
• Geliştirilmesi gereken Özellikler: • Şefkat • Ruhsal yola odaklanmak • Evrenle bağlantısını kabul etmek • Yargılayıcı olmamak • Değişimi hoş karşılamak
AY DÜĞÜMLERİ EVLERDE
Güney Ay Düğümü 1. Evde
• Bırakmak gereken • Yaşamındaki önemli kişilerden yabancılaşacak kadar kendine güvenme • “Önce ben” • Her şeyi kişisel algılama • Sadece tek başına ilerlemeyi tercih etme ve başkalarını ihmal hatasına düşme
Kuzey Ay Düğümü 7. Evde
Yönelmek gereken • Diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlılık • İşbirliği, empati • Başkalarına ayak uydurma
Güney Ay Düğümü 2. Evde
• Bırakmak gereken • Sahip olduğu şeylere (maddi ve manevi) ve alışkanlıklarına sıkı sıkıya sarılma • Krizlerden aşırı korkma, güvenlik saplantısı  Değişime ve diğer insanlardan gelecek girdilere karşı koyma eğilimi sergileyerek şansını denemekten korkma
Kuzey Ay Düğümü 8. Evde
Yönelmek gereken  Kendini kanıtlama ve tek başına sahip olma dürtüsünden uzaklaşarak kendi için önemli kişilerle paylaşıma gitme  Değişim ve kriz olasılığı ile korkusuzca baş edebilmeyi öğrenme
Güney Ay Düğümü 3. Evde
• Bırakmak gereken • Aşırı bilgi yüklü olma, etkin kararlar alamayacak kadar zihinsel uyarıma maruz olma • Dar alanda kalma, bilgisini genişletmeme • Yakın çevreye fazla odaklanma, kardeşlere ve akrabalara takılı kalma
Kuzey Ay Düğümü 9. Evde
Yönelmek gereken • Kendi manevi gerçeğini, felsefesini ve dinsel görüşünü tanımlama • Seyahatler, dış kültürler sayesinde hayat görüşlerini genişletme • Felsefesini ve hayat görüşlerini genişletecek öğretiler sayesinde gelişim
Güney Ay Düğümü 4. Evde
• Bırakmak gereken • Çocukluğuna, geçmişine aşırı bağlılık • Yaşamının sorumluluğunu almaktan kaçınma • Geçmişi suçlama; ilerlemek ve kendine güvenmeyi öğrenmek yerine güvensizliklerine ve duygusal zorluklara sığınma
Kuzey Ay Düğümü 10. Evde
Yönelmek gereken • Kişisel kaderinin peşinden gitme • Topluma kendini kanıtlama • İş ve uğraşlarına, amaçlarına sahip çıkma • İtibar kazanma ve bunu koruma  Kendi yaşamının ve aksiyonlarının sorumluluğunu üstüne alma  Yaşamında net hedefler belirleyip, geçmişine, ailesine aşırı bağlılıktan kurtulma
Güney Ay Düğümü 5. Evde
Bırakmak gereken • Aşk ve kişisel ilişkilerin heyecanına aşırı bağlı olma • İstediklerini elde etme konusunda ısrarcı olma • Tek ve özel olma çabasıyla “kalabalıktan biri” olmaya direnme
Kuzey Ay Düğümü 11. Evde
Yönelmek gereken • Deneyimlerini geniş çevrelerle paylaşma • Gruplar, dernekler ve kulüpler içinde yer alma, arkadaşlıklar kurma • İş kazanımlarını daha genişletmek için atak ve cesur olma • Diğer insanların ihtiyaçlarına duyarlılık
Güney Ay Düğümü 6. Evde
• Bırakmak gereken • Sürekli endişe, başarısızlık korkusu, suçluluk duygusu • Büyük ruhsal plana inanç ve güven eksikliği • Kendini ve diğer insanları aşırı analiz etme • Mükemmelcilik
Kuzey Ay Düğümü 12. Evde
Yönelmek gereken • Ruhsal güçlere, resmin bütününe inanma  Hem hayal gücüne hem de şefkat kapasitesine güvenme • İhtiyaç sahiplerine yardım elini uzatma • İnzivaya çekilerek, gerçek doğrulara ulaşma
Güney Ay Düğümü 7. Evde
• Bırakmak gereken  Yanlız kalmaktan duyulan korku nedeniyle karşıdaki kişiye fazla bağlı olma  Kararsızlık, kendi sezgilerine güvenmeme  Bireysel arzuları ifade etme korkusu  Sürekli başkalarından destek bekleme  İlişkilerdeki kayıplarından ders almama
Kuzey Ay Düğümü 1. Evde
Yönelmek gereken • Kendi şartlarınca yaşamayı öğrenme • Ben merkezci görünme riskini göze alma • Kişisel özgürlüğünü koruma, yalnız yaşamayı öğrenme • Kendi farkındalık seviyesini yükselterek, kişisel gelişim sağlama  Kendini sevmeyi, sezgilerine güvenmeyi, korkusuzca ilerlemeyi öğrenme
Güney Ay Düğümü 8. Evde
• Bırakmak gereken • Başkalarının koşullarına fazla güvenme • Sürekli ortaklaşa işlerden kazanım elde etmeye çalışma • Miras beklentisi • Tehlikeli ve riskli şeylere yönelme
Kuzey Ay Düğümü 2. Evde
Yönelmek gereken • Madden kendine yeterli olma, parasal kazanımlar vesilesiyle kişisel gelişim • Sahip olunanları doğru kullanma • Kendi değerlerini keşfetme, kendine güvenme ve kendi çabalarıyla kendi değerini temin etme
Güney Ay Düğümü 9. Evde
• Bırakmak gereken • Gerçeklere dayanmaksızın bazı inanış ve görüşlere sahip olma • Kendini üstün görme ve diğer insanların görüşlerine önem vermeme • Uzaklara bakarken, yakınındakileri görmeme • Felsefeler peşinde koşarken, günlük yaşantı ve çevresini ihmal etme
Kuzey Ay Düğümü 3.Evde
Yönelmek gereken • Gerçek iletişimin değerini anlayabilmek için diğer insanları dinleyebilmeyi öğrenme • Dogmatik olmak yerine herhangi bir konuyu her açıdan görebilmeyi öğrenme • Başkalarına öğretmede başarı
Güney Ay Düğümü 10. Evde
• Bırakmak gereken • Her şeyi kontrol etmeye çalışma • Sorumlulukları aşırı ciddiye alma • Hem kendi hayatını hem de başkalarının yaşamlarını yönetme eğilimi • Toplumsal bazda başarı elde etmeye çalışırken illegal davranışlar • Ün ve başarı kazanmayı fazla önemseme
Kuzey Ay Düğümü 4. Evde
Yönelmek gereken • Başarıya ulaşmak için kendi temel amaçlarını belirlemek, özel hayatını organize etme • Kendi ve ailesi için güvende hissedebilecek ortamı sağlama • Eve ve aile yaşamına zaman ayırma • İçine ve temeline dönme • Hırslardan uzaklaşıp, iç dengeyi sağlama
Güney Ay Düğümü 11. Evde
• Bırakmak gereken • Hayal kırıklığına uğratabilecek kişilere güvenme • Kendi bireyselliği pahasına arkadaşlarına veya topluma sığınma • Yüksek pozisyondaki kişilerden sürekli desteklenmeyi bekleme • Klüpler, dernekler, partiler gibi ortamlarda illegal davranma
Kuzey Ay Düğümü 5. Evde
Yönelmek gereken • Kendi bireysel ve yaratıcı yolunda korkusuz bir şekilde ilerlemeli • İnsanlarla daha samimi ve sevecen ilişkiler kurmak için çaba harcamalı; fakat ortak maddi çıkarların olduğu projelere girişmekten kaçınmalı • Diğer insanların sorunlarıyla ilgilenirken, kendi özel hayatını ihmal etmeme
Güney Ay Düğümü 12. Evde
• Bırakmak gereken • Günlük yaşamın ayrıntıları ile uğraşmaktan kaçınma, gelişigüzel ve düzensiz bir mevcudiyet sergileme • Hayatın gerçeklerinden kaçma • Fazla izole olma, kendi içine çekilme • Şartları kontrol edemediği fikrine sığınma • Net hedefler belirlemekten sakınma, birtakım uygulanabilir konuları göz ardı etme
Kuzey Ay Düğümü 6. Evde
Yönelmek gereken • Kendine sağlıklı ve uygulanabilir rutinler ve gündemler geliştirebilmeye çalışma • Net hedefler ve düzen sağlama • Diğer insanlara karşı büyük bir şefkat besleme, başkalarına yardım • Başkalarına yardıma fazla odaklanmak yüzünden kullanılma riski • Daha üretken olmaya yardım edecek sistemler geliştirme