Elementler

ATEŞ: Ateş elementi Koç, Aslan ve Yay burçlarından oluşur. Hevesli, enerjik, spontane, yaratıcı, kendine güvenen, yaşama gücüne sahip, cesur, iradeli, iyimser, egemen, dominant, heyecanlı, enerjik, sıcak, bağımsız kalmayı seven, geleceğe dönük umut besleyen, vizyon sahibi, maceracı, lider, kendini harekete geçirebilen, sabırsız, inisiyatifi ele alabilen özellikler taşır.

Ateş, sıcak ve enerjiktir. Dokununca yakıcıdır; ama yaklaştıkça ısıtır. Deli doludur, yanmaya başladığında olanca özgürlüğü ile her yana savrulur. Çok kısa zamanda yayılır ve etrafına hakim olur. Tüm bu özellikler Ateş burcunda gezegenleri fazla olan kişilere özgü karakteristik özelliklerdir. Onlar, sıcakkanlı, deli dolu, ama kızdıklarında etraflarını yakıp kavuran ve birdenbire sönen ateş gibi bir yapı sergilerler. Adeta saman alevi gibidirler. Yaratıcılıkları gelişkindir. Hayatı dolu dolu yaşarlar. Sıcaklıkları ve coşkuları doğrudan doğruya çevrelerini etkiler. Baskın yapıdadırlar. Sözlerini hiç esirgemezler. Aşk onlar için muhteşem bir olaydır. Sevgi dolu bir ilişkide tüm sıcaklığı paylaşırlar.

Ateş elementi dürüstlük ve açıklık sergiler. Ahlaki standartlara uyan, adil, diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde doğrucu, dürüst, insaflı, erdemli, ahlaklı olmayı temsil eder. Ateş elementi savaşçılığı, cesareti, yiğitliği, hevesi ve vuruşkanlığı gösterir. Bilinmedik sulara dalma, risk alma, ısrarcılık, tehlikeye direnebilme, zihinsel ve ahlaki dayanıklılık vardır. Nadiren korku belirtisi gösterir; Ateş kendine güvenle ilişkilidir, inatçı, ve atak olmayı anlatır. Tehlikeyle ve zorluklarla hiç kaçınmadan, geri çekilmeden yüzleşmeyi, ilkeleri için mücadele etmeyi, yenilgiyi kabullenmemeyi, metaneti, kararlılığı, babayiğitliği, müteşebbisliği, agresifliği ve güç çekişmelerinde başarılı olmayı anlatır.

Ateş elementinin doğası ruhanidir. Fiziksel enerjisi güçlü, dayanıklı, canlı, coşkun, hevesli, cesur ve eyleme yöneliktir. Sıkı, cesaret dolu ve fazla iddialı özellikler taşır. Ateş elementi burçları, peşine düştükleri herhangi bir şeyde kazanmaktan ve en iyi olmaktan hoşlanırlar. Agresif mizaçları onları kocaman bir ego haline getirir. Onları kazanmaktan daha fazla uyaran bir şey olmadığı gibi kaybetmekten de daha depresif yapan bir şey yoktur. Ateş elementi burçları kararlı, kindar ve intikam doludurlar. Kızdıkları zaman intikam peşinde koşarlar ve bu durum sıklıkla ilk sinir anındadır. Kızdıklarında agresiftirler. Başkalarını sinirlendirerek kızma noktasına getirmek için kasten ve açık şekilde her şeyi yaparlar. Çok çabuk kızar ve kolay sinirlenirler. Açıktırlar ve başkalarının duygu ve düşüncelerini incitmek gibi bir çekinceleri yoktur. Esas erdemi adil ve ahlaken doğru olmak, ama hatası da en iyi olmak adına başvurduğu yalan ve hilelerdir.

ATEŞ FAZLALIĞI: Aşırı güven, fazla hırs, tahakküm, bencillik ve egoizm, aşırıya kaçma, küstahlık, fazla riskçi ve saldırgan tavırlar.

ATEŞ EKSİKLİĞİ: Kendini güçlü ifade edememe, motivasyon eksikliği, harekete geçememe ve başkalarından bekleme, kendine güven eksikliği, enerji ve heyecan azlığı, kötümserlik, hırs azlığı.

TOPRAK: Toprak elementi Boğa, Başak, Oğlak burçlarından oluşur. Ayaklan yere basan, gerçekçi, maddenin farkında, verimli, sabırlı, dayanıklı, üretken, güvenliğini düşünen, ekonomik, pratik, hünerli, somut şeylere değer veren, durağan ve telaşsız, harekete geçmekte zorlanan, detaycı, ortaya gözle görülür şeyler koyan, tutucu, güvenilir, tutarlı olmak gibi özellikler taşır. Topraksız bir yaşam düşünülemez. Toprak doğurgandır; bereketi ve büyümeyi simgeler. Ana enerji kaynağımız toprak, besinleri büyütür, çeşitli vitaminler ve minerallerle zenginleştirir. Maddesel olarak hayatta kalabilmek için Toprak’ın simgelediği her şeye muhtacızdır.

Toprak burcunda gezegenleri fazla olan kişiler, bu özellikleri diğer kişilere nazaran daha fazla vurgular. Dünyaya sıkı bir şekilde bağlılık sergilerler. Maddi kaynakların gelişmesini sağlarlar. Ayaklarını yere sağlam basarlar ve buna paralel olarak hayata gerçekçi gözlerle bakarlar. Pratik düşünen, materyalist insanlardır. Para kazanmak, fırsatları zamanında değerlendirmek için zaman içerisinde geliştirdikleri pratik yöntemlere sahiptirler. Doğuştan ihtiyatlı ve dikkatlidirler. Olayları kontrol etme ve bunu sürdürebilme gayretindedirler. Kendilerini güvende hissetmek onlar için çok önemlidir. Toprak elementi doğru düzgünlüğü, tertipli olmayı temsil eder. Geleneksel, ahlaken düzgün ve uyumlu, davranışta, iradede ve konuşmada sosyal olarak kabul göreni takip eden, mükemmelci, terbiye edilmesi kolay, basiretli, geleneksel davranış kurallarına saygılı olmayı anlatır. Toprak elementinin fiziksel bir mizacı vardır. Elle tutulur şeylere, materyale karşı karakteristik bir aşkı vardır. Tat alma duyulan keskindir. Sanat, dekorasyon, değerli şeyler, iyi giyinmek, yiyip içmekle bağdaştırılır.

Toprak elementi burçlarının duygulan hislere dayalı uyarımlarla canlanır. Beş duyuyu kullanarak algılama ön plandadır. Etrafımızdaki güzel şeyler, iyi müzik, kaliteli materyallerin verdiği his, iyi yiyeceklerin tadı ve kokusu ve finansal güvenlik, mutlu bir Toprak burcu için gerekli durumlardır. Toprak elementi burçları normalde fiziksel şiddete karşıdır; ama bunun istisnaları vardır. Tatlılıkla ve kibarca intikam alırlar; kinlerini, garezlerini içlerinde saklarlar. “Benim de zamanım gelecek” der ve sabrederler. Olayın sonunda intikamını sıklıkla o kişiyi cüzdanından vurarak alır. Kızgınlıklarında, Ateş ve Hava burçlarına benzeşen bir şekilde ve son kertede fiziksel müdahale hakkı saklı kalmak koşuluyla nefretlerini, kızgınlıklarını sözlü olarak ifade edebilirler.

toprak fazlalığı: Maddi çıkarını fazla düşünen, yeniliğe açık olmayan, aşın tutucu, fazla gerçekçi, daima somutluk peşinde, hayalleri olmayan, fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel.

toprak eksikliği: Uygulamadan yoksun, pratik olamayan, fazla güvence ihtiyacında, verimsiz, tutarsız, dağınık, organize olamayan.

HAVA: Hava elementi İkizler, Terazi, Kova burçlarından oluşur. Entelektüel, iletişimci, işbirliğine eğilimli, objektif ve mantıklı, zihinselliği öne çıkaran, ilişkilere önem veren, mesafeli, algılaması güçlü, meraklı, özgürlükçü, soyut, rasyonel, başkalarıyla fikir alışverişinde bulunan özellikler taşır.

Hava olmadan yaşayamayız. Hepimizin paylaştığı ortak bir şeydir. Hava burçlarında gezegenleri olanlar, paylaşma eğilimindedirler. Çeşitli düşünceleri ve bilgiyi paylaşırlar. Yeni ve etkileyici fikirlere her zaman açıktırlar. Hava burçlarının insanlarla iletişimleri oldukça başarılıdır. Aşk hayatında monotonluktan hoşlanmazlar. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Duygusallığı öne çıkartmazlar. Rasyonel ve mesafeli olma eğilimindedirler. Hava elementinin zihinsel bir mizacı vardır. Olayları duygusal ve fiziksel faktörlerden ziyade, düşünerek mantıklı bir hale getirmeyi temsil eder. Onu baskın çıkaran; entelektüel kapasitesini ve hızlı düşünme yeteneğini kullandığı eğlencelerden keyif alır. Hava elementi bilgi erdemini sahiplenir. Fakat bu özellikleri diğer elementlerden daha zeki bir yapısı olduğu anlamına gelmez ama iyi eğitimli ve bilgili, iletişimde iyi, dile karşı idraki iyi, her şey hakkında az ya da çok bir şeyler bilen, iyi kişilik sergileyen bir yapıyı anlatır.

Hava elementi kâhinliği, din adamlığını, zihinsel konularla ilgili olmayı, bilgi edinmeyi, eğitim ve ilişkiler sayesinde başarılı olmayı temsil eder. Hava elementi meraklı, orijinal, inisiyatif alan yapıdadır. Orijinal fikirler ve yaratıcılık güçlüdür; disiplinli ve çabuk düşünme yeteneği verir. Hava elementi burçlarının duygusal mizacı kendini takdir etmeye yönelmiştir. Bu tip insanların kendi kendilerini çok sert bir şekilde yargılama eğilimleri vardır. Hijyen, giyim stilleri, eğitim, işteki performans ve aile gibi kendilerine kurdukları kesin standartları mevcuttur ve bu standartlara bağlı kalmayı isterler. Hava burçları neredeyse Ateş burçları gibi kişilik (ego) odaklıdır.

Hava burçları üçkağıtçılığa sıkça başvurur. İş kötülüğe geldiğinde kurnaz, marifetli ve el altından hileyle davranır. Fiziksel şiddete eğilimlidirler. Fakat Ateş burçlarınınki genelde o andadır ve kısa süre sonra unutulur; Hava burçları ise kinlerini saklarlar; fikirlerini açmada aceleci ve sabit fikirlidirler. Kova ve Terazi burçları, İkizler burcu kadar agresif değildir. Hava burçları kızgınlıklarını ifade etmek için bir saniye tereddüt etmezler, fakat kızgınlık anında şiddet yine de başvurdukları ilk çözüm değildir.

hava fazlalığı: Ayağı yere basmayan ve gerçekleştirilebilmekten uzak ütopik fikirler, havailik, özgürlüğü abartma, alaycılık, ilişkilerde sınır çizememe, fazla dışa dönüklük, sürekli fikir üretmekten gerçekleştirmeye fırsat bulamama.

hava eksikliği: İlişki kurmada zorlanma, kavrama ve algılamada sorun yaşama, yanlış anlaşılma hissi, kendini sözlü ifade edememe, objektif olamama, olaylara nesnel gözle bakmakta zorlanma.

SU: Su elementi Yengeç, Akrep, Balık burçlarından oluşur. Duyarlılık, karşısındakiyle duygu bağı kurma, karşısındakini düşünme, gizemlilik, edilgenlik ve uyumluluk, sezgisellik, sübjektiflik, his zenginliği, fedakârlık, etkiye açık olmak, irrasyonellik, romantizm, hayalcilik ve fantezilere dönük olma gibi özellikler taşır.

Su, bulunduğu kaba uyum sağlar. Su elementi burçlarında fazla gezegenleri olanlar da etraflarına, bulunduğu ortama uyum sağlamakta çok başarılıdır.

Sezgisel ve duygusal paylaşımlara çok önem verirler. Su elementi yardımseverliği gösterir. Yardımsever, nazik yaratılışlı ve başkalarının refahı ile ilgili, diğer insanlara göre daha faydalı, eli açık, düşmanlık gütmeyen, iyi fiiliyatta bulunmaktan haz alan yapıyı temsil eder. İşbirlikçi, yardımcı, misafirperver ve sosyaldir. Gerçek bir hümanist olmayı ve başka insanların sağlığı ve mutluluğu ile ilgili olmayı anlatır. İnsanlığın mutluluğu için içten gayret ettikleri, ama kendilerini düşünmedikleri için hizmetkârlar olarak adlandırılmışlardır. Tıpkı ailesinden birine yapacağı gibi, kayıtsız şartsız, hiçbir menfaat gözetmeksizin hastanın veya hali vakti olmayanın yardımına koşmakla ilişkilendirilir. Başkalarına karşı çok fedakârdırlar. Aşk hayatlarında vericidirler. Son derece romantiktirler.

Su elementinin duygusal mizacı vardır. Güçlü duyuları ve hisleri anlatır. Bir nedene dayalı olmaktan ziyade, hislerine dayalı kararlar verme eğilimindedir. Duygusal mizacı, hislerini dışarı belli etmeme eğilimindedir. Duyguları kolay incinmesine rağmen, bunları göstermekten kaçınır. Su elementi burçlarının hisleri diğer insanlara yönelmiştir. Ailelerinin ve arkadaşlarının refahıyla yakından ilgilidirler. Ayrıca başka insanların haklarında ne dedikleri ve ne yaptıklarını önemserler. Pek belli etmeseler de başkalarından gelecek düşüncesizce bir söz duygularını derinden yaralar.

Su elementi burçlarının noksanı (hatası) gerçekdışıcı olmalarıdır. Birine zarar vermek için gerçeği kelimelerle, yazıyla veya hal ve hareketleriyle bastırırlar. Bu kin değildir. Bu onların şiddete dayandırmadan intikam almalarının bir yoludur.

Daha nazik vakalarda bu, gerçeği biraz daha esnetme, tam olarak yalan değil fakat esas gerçekliği ortaya çıkarmama şeklinde kendini gösterir. Su burçları duygusaldırlar ve olayların sıcağında hareket ederler. Normalde fiziksel şiddete eğilimli değillerdir, ama duygusal bir mizaçları ve olayları içlerinde inşa etme eğilimleri yüzünden muazzam tacizkâr olabilirler.

Akrep bunun dışındadır. Akrepler kendilerine güvenli, zeki ve iradelidirler; karşısındaki beğensin ya da beğenmesin, her şeyi olduğu gibi söylerler. Derhal yakıcı sözlü olabilirler ve sıkça fiziksel şiddete yer verirler. Akrep, Koç gibi Mars tarafından yönetilir; ikisinde de bulunan Mars özellikleri ikisini de sinirlendirildiklerinde fiziksel şiddete meyilli hale getirir.

SU FAZLALIĞI: Kırılgan, küskün, alıngan, endişeli, fazla sübjektif ve mantıktan uzak, başkalarını düşünmekten kendini ihmal eden, ayağı yere basmayan, hayal dünyasında dolaşan, gizemli ve derin düşünen.

SU EKSİKLİĞİ: Duygusal boşluk, duyguları ifade edememe, empati kuramama, güvensiz hissetme, sezgilerini kullanamama, acımasızca yaklaşımlar, hayal gücü eksikliği, duygularını paylaşma eksikliği.