Evler

EVLERİN ANLAMLARI

1.EV

• Yaşam, ruh, vücut, vücudun formu ve şekli, fiziksel görünüm, ilk intiba, sağlık ve canlılık, metabolizma, kişinin kendisi, kişiye bir hayat armağanı olarak verilen yetenekler, yaşam gücü ve kalitesi, motivasyonlar, eylemler, istek ve arzular, karakter formu, meslek

2.EV

• Parasal kazanımlar, gelirler, yatırımlar, birikimler, harcamalar, spekülasyonlar, maddi koşullar, kazanımlarla ilgili hayat tecrübeleri, rızk, kişinin sağ kolu durumundaki yardımcıları, asistanları, kişinin kendi maddi imkanları. (başkalarına bağımlı olmayan)

3.EV

• Kardeşler, komşular, genç akrabalar ve tüm bunlarla ilişkiler, kısa seyahatler, eğitim, okumak, konular hakkındaki fikirler, fikirlerini ifade etmek, yazmak, seminer vermek, zihinsel aktiviteler, iletişim, bilgi, bilgi danışmanlığı, araştırma, haberler, mektuplar, rapor ve mesajlar, dedikodular.

4.EV

• Aile, yuva, ikametgah, ebeveynler, baba, atalar, yaşlı akrabalar, geçmiş, kökler, ortağın veya eşin mesleği, işlerin veya hayatın sonu, taşınmaz varlıklar, kişinin geçmişteki görgü ve çevresi, altyapısı, gizli servetler ve gizli olan her şey, özel hayat

5.EV

• Çocuklar, oyunlar, eğlence hayatı, aşk ve romantizm, tensel zevkler, cinsellik, risk ve spekülasyonlar, orta uzunluktaki seyahatler, giyim kuşam, hobiler, kendini ifade, artistik sanatlar, aracı kişiler, spor, yaratıcılık

6.EV

• Çalışma ortamı, yoğun çalışma gerektiren işler, angaryalar, günlük işler, astlar, hastalık ve zayıflıklar, stresler, hizmetkarlar,astlar, küçük hayvanlar, sorumluluklar ve görevler

7.EV

• Ortaklık, evlilik, açık düşmanlar, mücadele ve tartışmalar, yarışmalar, kavga, rekabet, ortaklar ve eşin fiziksel varlığı, kontratlar ve anlaşmalar, danışmanlık, davalar, halk, umum, genel anlamda bireyin sosyal yaşantısı.

8.EV

• Ölüm, ölümün şekli, miras, korkular, zorluklar, acı ve kederler, tehlikeler, ameliyatlar, ortaklıktan elde edilen kazanımlar, ortağın veya eşin parasal durumu, başkalarından elde edilen maddi kazanımlar,

paylaşılan/ortaklaşa kaynaklar, kişinin başkalarına bağımlı olan imkanları, vergiler, harcamalar.

9.EV

• Dinsel konular ve kişiler, yolculuklar, uzak yerler,

ruhsal konular, inançlar, yüksek eğitim, bilimsel konular, yabancılarla bağlantılar, dış ticaret, ihraç, astroloji, öngörüler, rüyalar, yayıncılık, araştırma, hukuksal konular, kanunlar, mahkemeler, geliştirilmiş kabiliyetler, bilgelik, yüksek bilinç, hayat görüşü ve fikirler

10.EV

• Meslek veya uğraşılar, amaçların gerçekleştirilmesi, dış dünya ile iletişim, kader/yazgı, talih, idareciler, patronlar, asil veya güçlü kişiler, asalet ve unvan, gelecek hedefleri, mahkemelerde yargı, yargıç, kişinin eylemleri, sosyal statü, kariyer,terfi, yönetici pozisyonu, işle ilgili beceriler ve yönetme kabiliyeti, başarılar, ün, toplum önündeki pozisyon, otorite figürleri ve onlar tarafından verilen ödüller, anne.

11.EV

• Arkadaşlar, gruplar, sosyal yaşamı, yardımlar, dış faktörler, politika, umulmadık iyi şans ve kazanımlar, umutlar, kişinin aksiyonlarında ona yardımcı olan kişiler, profesyonel girişimlerin parasal destekleri

12.EV

• Gizli düşmanlar, kıskançlıklar, iftiralar, acılar, kapalı yerler, hastaneler, hapishaneler, mahkumlar, sürgüne gönderilenler, alt tabaka işler, düşük pozisyonlar, perde arkasından çalışmak, gizli

aktiviteler, herkesle Paylaşılmayan özel şeyler, başka insanların farkında olmamak, zorluklar, kendi

kendini tüketmek, geçmiş eylemlerinin acısını çekmek, karmanın yoğunluğu, endişe, sırlar, yanlışlıklar,hatalar, aldatıcı şeyler.