Gezegenler

Gezegenlerin Önem Sırası

Güneş ve Ay, en üstün olarak görüldüler. Güneş hayat veren ve Ay da onun ışığını yeryüzüne ileten gökcismi olarak, gökyüzünün kral ve kraliçeleri olarak görüldüler. Bu ikiliyi “ışıklar” olarak nitelendiriyoruz. Ay’ın Dünya’ya yakınlığı, Güneş’in ve diğer tüm gezegenlerin fazilet, meziyet ve etkilerini yeryüzüne iletir.

Satürn ve Jüpiter, en uzak ve dolayısı ile en ağır hareket eden gezegenler olduklarından, ışıklar hariç, diğer gezegenlere üstün ve onlar üzerinde etkili görüldüler. Klasik astrolojide, bu iki gezegenin birleşmeleri (yaklaşık 20 yılda bir) çok önemli görülmüştür.

Yedi gezegen içinde, haritadaki durumu itibariyle en önemlisi, yükselen burcu yöneten gezegendir. Bu gezegen harita sahibinin temsilcisidir ve onu en derin şekliyle tanımlayan gezegendir. Harita sahibinin psikolojisini, sağlığını, tavırlarını ve dünyaya bakışını en belirgin biçimde etkileyen, bu gezegenin doğası ve Zodyak konumudur (burç, açı, dispositorle ilişkisi)

Gezegenlerin Diziliş Sırası

Satürn

Jüpiter

Mars

Güneş

Venüs

Merkür

Ay

Bu sıralamaya, “Kildani Sıralaması” denir. Gezegenler, Dünya’ya uzaklıklarına göre sıralanırlar. Bu yüzden, Satürn’den başlarlar ve Ay ile son bulurlar. Tüm gezegenlerin üzerinde, sabit yıldızlar küresi olarak adlandırılan 8. gök küresi yer alır.

İÇ VE DIŞ GEZEGENLER

Gezegenler, yörüngelerinin Güneş’ten mesafesine göre iki ana gruba ayrılırlar. Güneş’ten uzaklaşmaya başladığımızda önce Merkür, Venüs, Dünya-Ay ve Mars gelir. Bunlar iç gezegenlerdir. Mars’tan sonra asteroidlerle dolu bir boşluk vardır ve sonra da dış gezegenler gelir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton.

Dış gezegenler iç gezegenlerden sadece bir asteroid kemeri ile ayrılmazlar, aynı zamanda boyutları ve kimyasal kompozisyonları da farklıdır. Plüton dışında tüm dış gezegenler iç gezegenlerden defalarca daha büyüktür, iç gezegenler daha yoğun ve kayalıklı iken dış gezegenler daha hafiftir ve gaz ya da sıvı maddelerden oluşmuştur.

Astrolojik açıdan belki de en önemli farkları Zodyak çevresinde bir tur dönme sürelerinin uzunluğudur. Dünyadan bakıldığında, Güneş, Merkür ve Venüs bir turunu yaklaşık bir senede, Mars ise iki senede tamamlarken dış gezegenlerin yörüngesel periyotları Jüpiter’de 12 yıl, Satürn’de 29 yıl, Uranüs’te 84, Neptün’de 165 yıl, Plüto’da 248 yıldır.

Astrologlar iç gezegenleri “kişisel gezegenler” olarak adlandırırlar. Çünkü bu gezegenler hızlı hareket eder ve konumları sayesinde aynı tarihte doğmuş iki kişinin doğum haritası birbirinden ayrılabilir.

Bu gezegenler bireysel egonun gelişimindeki sembolizmleri açısından da kişiseldirler. Örneğin Venüs yakın ilişkilere, Merkür anlama, öğrenme ve iletişim kurmaya, Mars harekete geçme, enerji ve mücadelesini ortaya koyma ile alakalıdır. Güneş, bireyin ego gelişimini anlatırken, Ay, bireyin en kişisel ve yaşamının en mahrem yanlarını sembolize eder.

Kişisel gezegenlerin aksine dış gezegenler sosyal dünya ve ötesi ile ilgilidir. Jüpiter ve Satürn, kişinin parçası olduğu kolektiflere karşı yaklaşımlarını tanımlar bireyin kişisel yaşamından çok içinde bulunduğu sosyal çevreyi ifade eder. Uranüs, Neptün ve Pluto bir bütün olarak evren karşısındaki tutumunu ve kişinin aşkın deneyim düzeyleri ile ilişkisini tanımlar.

Dış gezegenler “kişisel” olmamakla birlikte, Yükselen ve Tepe Noktası gibi referans noktalarıyla açı yaptığında ya da kavuşum yaptıklarında, kişiler üzerinde güçlü etkiler gösterebilirler.

Gezegenlerin Doğaları

Gezegenler hakkında fikir edinmek için onları doğadaki elementlerle benzeştirebiliriz. Örneğin Güneş, görünüm itibariyle altın metaline benzetilebilir. Onu, çevremizde görebileceğimiz maddi anlamda en değerli ve gösterişli maddeye benzetmek, onun hakkında bir şeyler öğrenmek için başlangıç noktamızdır.

Güneş, günümüzü aydınlatan, hayat veren, ama olumsuz etkilerine maruz kalındığında da hayatı sonlandırabilen özellikleriyle, diğer gök cisimlerinden daha etkilidir. O zaman, onu ülkenin yönetiminde ve halkının istikbalinin ne olacağına karar veren bir krala benzetebiliriz. Güneş, gün boyu üzerimizdedir ve haliyle gökyüzünde en dikkat çeken şeydir.

GÜNEŞ

Sırası: Dördüncü gezegen

Yönettiği Burçlar: Aslan (Koç)

Cinsiyeti: Eril

Fonksiyonu: Bilinçli davranışlar

Yönelimleri: Amaç duygusu, yaratıcı aktiviteler, yaşamsal enerj

Temsil ettiği şeyler: Hayat, canlılık, ışık, bilinç ve aydınlanma, amaç duygusu, maksatlı ve bilinçli davranışlar, yaratıcılık, asalet, kimlik duygusu, yönetkenlik, büyük zaferler, bilinçli zeka, ben, ego, dikkat çekmek, ilgi, şov, krallık, cömertlik, alicenaplık, ululuk, otorite, şan şöhret, başarı, cesaret ve yiğitlik, eşsizlik, spontanelik, güç, azamet, çekicilik, karizma, kendini ifade, kendine güven, erkeksi tavırlar, cinsellik, yakıcılık, egemenlik

Temsil ettiği kişiler: En çok tanınan, bilinen kişiler: Prensesler, krallar, dükler, kontesler, baronlar, şerifler, hekimler. Asaletli, toplumda sözü geçen ve cömert kişiler.

Olumlu: Zeki ve bilge, sabırlı, güç ve zafer arzusunda, iyi isim, ün yapma ve onur kazanma arzusunda, yardım elini uzatan, görkemden hoşlanan, azametli, cömert, sıcak mizaçlı, idare etme arzusunda, kendine düşkün, düşmanlarına haşin, inançlı ve imanlı, gururlu, iyi yargılayan, dürüst, sözünün eri, temkinli ve ölçülü konuşan, güvenilir, büyük yürekli, dostça, insani davranışlar sergileyen, kalbinde kötü şeyler taşımayan

Olumsuz: Kibirli, övüngen, soyunu kıran, ön görü ve yargılarında isabetsiz, zahmetli, despot, çok özel olduğunu düşündüğü için herkesin kendisine bağlı olmasını isteyen, sarhoş, müsrif, atalardan gelen mirasları boşa harcayan, mankafa, laf salatası yapan, ağırlığını ve ciddiyetini koruyamayan.

AY

Sırası: Birinci gezegen

Yönettiği Burçlar: Yengeç (Boğa) • Cinsiyeti: Dişil

Fonksiyonu: Adaptasyon

Yönelimleri: Duygusal bağ kurma

Temsil ettiği şeyler: Değişim, besleme, gözetme, büyütme, dengeleyip düzene sokma, doğuştan gelen mizaç, refleksler, istem dışı davranışlar, irrasyonellik, sübjektiflik, duygusal iletişim, çabuk değişen şartlar, kararsızlık, yön değiştirme, güdüler, temel arzular, su kenarı yerler, sıvılar, denizler, aynalar, nemli yerler

Temsil ettiği kişiler: Kraliçe, kontes, hanımefendi, seyyahlar, muhacirler, gemiciler, balıkçılar, sokak satıcıları, perakendeciler, çocuk bakıcıları, postacılar, arabacılar, anneler, teyzeler, büyük kız kardeşler, hemşireler; genel olarak halkın göstergesidir

Olumlu: Kendi halinde, sade, yumuşak, hassas, iyi ve dürüst bir aşık, sabırsız, sadece yaşadığı anı düşünen, huzuru seven, kadınlardan hoşlanan, yenilikleri seven, öğrenmeye açık, kolay adapte olan, iyi yürekli, konuşkan, şairane, ilahi ve ruhsal konulara ilgili, kolayca ürken, barıştan yana.

Olumsuz: Avare, işsiz güçsüz, ayyaş, hırsı olmayan, hiçbir şekilde mutlu olmayan, sırları açığa vuran, çok düşünen ve çok konuşan, entelekt olarak çok güçlü olmayan, kolay korkan, sürekli endişeli, hayatın getirdiği zorluklarla uğraşmak istemeyen.

MERKÜR

Sırası: İkinci gezegen

Yönettiği Burçlar: İkizler, Başak

Cinsiyeti: Nötr

Fonksiyonu: İletişim

Yönelimleri: Bilgi alışverişi, koordinasyon, yorumlama

Temsil ettiği şeyler: Hız ve çabukluk, mübadele, ticaret, işletmecilik, eğitim ve öğrenme, zihin, akıl, mantık, sorgulama, dile getirme, konuşma, seyahatler, kurnazlık, yalancılık, dolandırıcılık, anlayış, analiz etme, yorumlama, astroloji, teknoloji, küçük aygıtlar, bilgisayarlar

Temsil ettiği kişiler: Yazıcılar, bankacılar, tüccarlar, öğretmenler, bilim adamları, hukukçular, avukatlar, matematikçiler, hırsızlar, üçkağıtçılar, astrologlar, çocuklar, filozoflar, danışmanlar, komisyoncular, memurlar, gazeteciler, muhabirler, vergi memurları, genç kardeşler, esir/köleler, hizmet verenler, her din veya mezhepte tartışan, fikir ve mantıkla öne çıkan kişiler, laik fikirdekiler, hermetikler

Olumlu: Keskin kavrama yeteneği ve anlayış sahibi, iyi ve anlaşılır konuşma yeteneği olan, temsil etmesini bilen, iyi bir tartışma ve fikir adamı, entelektüel, bilgi birikimi olan, dostça ve sokulgan, ileri görüşlü, değişken, iş ve ticarette yetenekli, öğreten, öğrenen ve açığa çıkartan, mantıklı, olayların gerektirdiği gibi hareket eden, olasılıkları iyi değerlendiren, iyi ses ve iyi bir hafızaya sahip, bilimsel konulara ilgili ve yetenekli

Olumsuz: Eli ve dili herkese karşı, yalancı, palavracı, alaycı, üçkağıtçı, ayakları yere basmayan, maymun iştahlı, muhakeme gücü olmayan, düşmanlardan korkan, çekingen, endişeli, havai, sürekli çok meşgul olduğunu ima eden, yalan söylemeye veya yanıltmaya, iftiraya, çalmaya meyilli, başını belaya sokabilecek derecede kurnaz, fazla eleştirel, laf taşıyan ve dedikodu yapan, büyü-sihir gibi şeylere meraklı, sürekli fikir değiştiren, isabetsiz yargılar ve yorumlarda bulunan

VENÜS

Sırası: Üçüncü gezegen

Yönettiği Burçlar: Boğa, Terazi (Balık)

Cinsiyeti: Dişil

Fonksiyonu: Değerlendirmek

Yönelimleri: İlişkiler kurmak, cezp etmek, uzlaştırmak

Temsil ettiği şeyler: Aşk ve güzellikler, şehvet ve tutkular, cinsellik, çekicilik, barış ve huzur, memnuniyet, mutluluk ve keyif veren her şey, müzik, sanat, oyunlar, danslar, oyunculuk, giyim kuşam, her türlü süs eşyası ve donatılar, parfümler, kozmetik ürünleri, takılar

Temsil ettiği kişiler: Genç kadınlar, anneler, müzisyenler, oyunbazlar, kumaşçılar, ipekler perdeler satanlar, mücevherciler, kıymetli taş kesiciler, kadın terzileri, eşler, kız kardeşler, bakireler, şarkı söyleyenler/solistler, müzik aletleri çalanlar, parfüm satanlar, dans edenler, ressamlar, sanatçılar, döşemeciler, eldivenciler, kadın giysisi veya kozmetik malzemesi işleriyle uğraşanlar, kadınlara ait şeyleri satanlar, asaletli kadınlar, Müslümanlar, kötü durumda iken: fahişeler, zevk tutkunları.

Olumlu: Uzlaşmacı, sertlikten ve şiddetten uzak, yumuşak başlı, sakin, mutlu, huzurlu, tavırlarında estetik ve güzellik olan, temiz ve zarif, derli toplu ve temiz giyimli, yemekten içmeyi seven, aşk arayışında, sevgisinde samimi ve hevesli, müzikten hoşlanan, çabuk inanan, eşlik etmekten hoşlanan, neşeli, adaletli, duygusal ve hassas, aşka meyilli, arkadaşça ve cömert, neşeli

Olumsuz: Ayartan ve yoldan çıkartan, sadakatsiz, tutkularına yenik düşen, baştan çıkaran, kadınlardan yana şanssız ve kayıpta, şiddetli ve fırtınalı, masraflı, skandallara açık, insanları kazanmaktan ziyade kaybeden, dindarlıktan uzak, fahişe ruhlu, tavernalarda, eğlence yerlerinde, fahişelerle vakit geçiren, zora gelemeyen, kıskanmaya meyilli

MARS

Sırası: Beşinci gezegen

Yönettiği Burçlar: Koç, Akrep (Oğlak) • Cinsiyeti: Eril

Fonksiyonu: Gayret sarf etmek

Yönelimleri: Güç kullanma, harekete geçirme, efor kullanma

Temsil ettiği şeyler: Savaş, kavgaları, açık düşmanlıklar, fetihler, askerlik, silahlar, ilk adım, yüreklilik, cesaret, rekabet, mücadele, fiziksel enerji, aktiviteler, kaslar, keskin kokular, ameliyatlar, operasyonlar, kesici aletler, kesme, kesikler, her türlü operasyon ve ameliyatlar, sabırsızlıktır, duygu olarak hırs ve cinsel dürtünün agresif tarafı, sorun, tartışma, şiddet, öfke, gazap, cinayet, tüketme ve harcama

Temsil ettiği kişiler: Diktatörler, zafer kazanmış kumandanlar, fizikçiler, eczacılar, cerrahlar, hırsızlar, kimyagerler, kasaplar, gangsterler, demirciler, fırıncılar, erkek kardeşler, düşmanlar, baş kaldıran ve isyankar yapıda kişiler, savaşçı şövalyeler, öfkeli ve aksi yapıda kişiler, ateistler

Olumlu: Savaşta cesur, atılgan, özgüvenli, kolay etki altında kalmayan, kimseye itaat etmeyen ve boyun eğmeyen, cesaretiyle bütün payeleri edinen, savaş aşığı, zafer peşinde koşan, kendi zaferleriyle övünen, risk alan, rekabet ve mücadeleden hoşlanan, hırs ve yaşama bağlılık sayesinde ayakta kalan, tehlikeleri atlatma gücüne sahip, girişken, lider, öncü, iyi savunmacı

Olumsuz: Tevazu göstermeksizin sürekli atıp tutan, kavga, cinayet, hırsızlık meraklısı, haydut, fesat ve fitne çıkarmaya meyilli, hain, tutkulu ve hırslı, insaniyetsiz, vefasız, Tanrı korkusu olmayan, vefasız, minnetsiz, şükretmesini bilmeyen, yalancı, vahşi, öfkeli, cahil, kaba, güvenilmez, utandıran, çabuk tepki veren, mütecaviz, kavgacı, kurallara uymasyan, asi, başkalarının haklarına saygısız

JÜPİTER

Sırası: Altıncı gezegen

Yönettiği Burçlar: Yay, Balık (Yengeç) • Cinsiyeti: Eril

Fonksiyonu: Geliştirmek

Yönelimleri: Genişleme, ilerleme, bollaştırma

Temsil ettiği şeyler: Varlık, özgürlük, bolluk, bereket, iyi şans, ılımlılık, barış, hoşgörü, affedicilik, esneklik, mutluluk, iyimserlik, umut, zenginlik, esenlik, çabuk iyileşme, kar ve kazanç getiren işler, pürüzsüzlük, bilgelik, ileri görüşlülük, ilham, manevi zenginlik, dürüstlük, ahlak, erdem, hukuk ve kanunlar, eğitim

Temsil ettiği kişiler: Yargıçlar, senatörler, ruhaniler, papazlar, kardinaller, avukatlar, genç bilginler, eğitmenler, üniversite öğrencileri, avukatlar, vezirler, tüccarlar, zengin kişiler, burjuva sınıfı, yabancılar, yayıncılar, eğitmenler, din kurumları ve görevlileri, Hıristiyanlar

Olumlu: Sadık, mütevazı, asil, yüksek mevkilerde olma arzusunda, adil, yardımsever, onurlu ve onur duyulacak işler yapan, dindar, hayırseverlik işlerine koşturan, hoş sohbet, toleranslı, eş ve çocuklarına karşı çok ilgili, saygılı, liberal, her türlü kötü ve iğrenç işlerden nefret eden, akıllı, vefakar, güvenilir, doğru ve dürüst, zeki, sabırlı, yüksek anlayışa sahip, bilge, cömert, özgüvenli, arkadaşça, iyi idareci, eğitimli, asaletli, iyi mizaçlı.

Olumsuz: Üstünlüğünü kaybeden, aileden kalan şeyleri boşa harcayan, adil veya dindar görünen ama olmayan, dindarlıkta ikiyüzlü, dinsel konularda yanlışa düşen ve yanlıştan kurtulamayan, dogmatik, fanatik, cahil, kalın kafalı, vurdum duymaz, egoist, kendini başkalarından fazla üstün gören, dostlarını aslında sevmeyen, küçümseyen, hizipçi, dar kapasiteli ve anlayışsız, gereksiz işler peşinde olan.

SATURN

Sırası: Yedinci gezegen

Yönettiği Burçlar: Oğlak, Kova (Terazi) • Cinsiyeti: Eril

Fonksiyonu: Yapılandırmak

Yönelimleri: Kontrollü, gerçekçi, metotlu

Temsil ettiği şeyler: Eski zamanlar, eski yapılar, yaşlanmak ve sonuç olarak ölüm, bitkinlik, tükenmişlik, bezginlik, ağır hareket etme, kötücül şeyler, kötümserlik, korkular, endişeler, engeller, aşırılıklar, melankoli ve depresyon, plan ve organizasyon, sabır, kontrol, gerçekler, konsantrasyon, derin bilgi, bilgelik, istikrar, sağlamlık, kalıcılık, yorucu ve sıkıcı şeyler, ekonomi, cimrilik, darlık, yoksunlaşma, izolasyon, zaman

Temsil ettiği kişiler: Dilenciler, işçileri, yaşlı erkekler, babalar, büyük babalar, papazlar, münzeviler, madenciler, bahçıvan ve çobanlar, toprakla uğraşanlar, babalar, köleler, çirkin kişiler, Museviler, inşaatçılar, mühendisler, cahil kişiler, istenmeyen kişiler, kötü adamlar

Olumlu: Bilgisi derin, disiplinli, kontrollü, az konuşan, sabırlı, ciddi ve ağırbaşlı, çalışkan, özenli, araştırmacı, davranışlarında sade ve konfordan uzak, gerçekçi.

Olumsuz: Kıskanç, başkalarına özenen, aç gözlü, güvensiz, şüpheci, inatçı, mesafeli, yalancı, asla memnun olmayan, sürekli şikayetçi ve söylenen, eleştirel, materyalist, çıkarcı, ahmak

URANÜS

Sırası: Sekizinci gezegen

Yönettiği burç: Modern astrolojiye göre Kova

Fonksiyonu: Ayırmak, değiştirmek

Yönelimleri: Bağımsız, orijinal, ani

Temsil ettiği şeyler: Alışılmışın dışında şeyler, uçaklar, bilgisayarlar, teknolojik şeyler, asansörler, havacılık, uzay , uzay bilimleri, astroloji, kırıklar, kazalar, ayrılıklar, sürprizler, uyanma, elektrik, New Age, darbeler, grevler, ani, öngörülemez, şiddetli veya kaçınılmaz şeyler, felaketler, depremler, patlayıcılar, boşanmalar

Temsil ettiği kişiler: Radikal kişiler, feministler, toplum kurallarını yıkan, kural tanımaz, reformist kişiler, isyancılar, teröristler, tuhaf ve aksi kişiler, hippiler, süvariler, pilotlar

Olumlu: Sürpriz dolu, özgürleştirici, flaş olaylar yaratan, hızlı çıkışlara sebep olan, uyandıran ve zihinsel olarak uyaran, sınırsız açılımlar getiren, durağanlığı bozan, monotonluktan uzaklaştıran, canlandırıcı, enerjiyi yükseltici, heyecanlandırıcı, çarpıcı, çekici, esnek, yeniliklere açan, farklı olana yönelten, keşifçi, yeni formlar bulduran, reformist, orijinal, bağımsız, değiştiren, sürprizler getiren, maceracı, deneyimci, dramatik, samimi, renkli, meraklı, ilerici, ilerlemeci, her an değişime hazır, istekli

Olumsuz: Ani, beklenmedik, hesapta olmayan, bozucu, hedeften saptıran, sarsan, koparıcı, patlayıcı, kontra, huzursuz eden, elektriklendiren, sinirleri geren, aksileştiren, acele ettiren, tuhaflaştıran, anormalleştiren, toleranssızlaştıran, isyankar, otoriteye başkaldıran, geleneksele karşı çıkan, sorumsuz, fanatik, tuhaf, değişken, kaprisli, inatçı, otokratik, acımasız

NEPTÜN

Sırası: Dokuzuncu gezegen

Yönettiği burç: Modern astrolojiye göre Balık

Fonksiyonu: Arındırma, materyali aştırma, • Yönelimleri: İdealist, fedakar, hissi

Temsil ettiği şeyler: Kaçamak, net olmayan, belirsiz olaylar, skandallar, denizler, su kenarı yerler, sıvılar, uyuşturucular, alkol, gemiler, illüzyon yaratan şeyler, sis, perde gibi kamufle eden şeyler, aldatıcı durumlar

Temsil ettiği kişiler: Şairler, sanatçılar, duygusal kişiler, romantikler, ruhsal yönü güçlü kişiler, gemiciler, melekler, yaratıcı, hassas, idealist kişiler, gerçeklerden kaçan, mantıksız ve değişken kişiler, dalgın ve aşırı hassas kişiler, kendini kandıran, hayalperest kişiler, hilekarlar, utangaç kişiler, fobileri olan, alkolik, uyuşturuculara meyilli kişiler

Olumlu: Hassas, ince, narin, zarif, yumuşak, kibar, nazik, insancıl, ağzı sıkı, idealist, formu aşan, kendini adayan, romantik, duygusal, saf, esnek, verici, kabullenici, rafine eden, kendimizi bırakabileceğimiz, adayabileceğimiz, insancıl temaların ağır bastığı, kolektife açan, toplum için ve daha idealistçe yaklaşımlar getiren, yaratıcılığı arttıran, yüksek hayal gücü veren, sezgileri arttıran, ruhsal etkiler taşıyan, mantığı aştıran ve duygusallığı artıran, alıngan

Olumsuz: Kafa karıştırıcı, anlaşılması ve tarif edilmesi güç, kolay etkilenir, esrik, hayalci, fazla kırılgan, olaylara pembe gözlükle baktıran, gerçekleri sisli gösteren, izlenimci ve pasif, karmaşa yaratan, vurdum duymazlık veren, tatminsizlik getiren, çözen, gerçeklerden uzaklaştıran, kalıcı işler yapmak gereken zamanlarda engelleyici çalışan, çıkmaza sokan, tereddüt yaratan, sanrısal, endişe veren, inzivaya çeken

PLUTO

Sırası: Onuncu gezegen

Yönettiği burç: Modern astrolojiye göre Akrep

Fonksiyonu: Sınırları aştırmak

Yönelimleri: Zorlayıcı, yıkıcı, yeniden yapılandırıcı

Temsil ettiği şeyler: Kişinin kontrolünün dışında olan, kadersel, masif etkiler, depremler, doğal afetler, gizlide olan yerler, yer altı, gizli geçişler, tüneller, atomik füzyonlar, atom bombası, suikastler, ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili şeyler, yeniden doğma, dönüşüm, bilinçaltı

Temsil ettiği kişiler: Sır vermeyen, gizemci kişiler, araştırmacılar, dedektifler, psikologlar, cerrahlar, doktorlar, suç avcıları, arkeologlar, güç arzusunda olan kişiler, kışkırtıcı kişiler, karizması olan kişiler, zorbalar, despot kişiler, anarşistler, mafya kişiler, suikastçiler

Olumlu: Yaratıcı, kalıcı değişimler getiren, yeniden yapılandırıcı, odaklayan ve derinleştiren, büyük güç ve zenginlik, başarma konusunda limit tanımayan, inanılmaz derecede gayretli, çok dayanıklı, şartları zorlayan, hırslı, konsantre, hareketli, güçlü

Olumsuz: yüzeysel kalmayı imkansız kılan, yıkıcı, başkalarına baskı yapan, üstünlük taslayan, risk alan, çok derin ve yoğun, imkansızı başarma arzusunda, ısrarcı, inatçı ve takıntılı, aşırı hırslı ve tutkulu, şevkli, kararlı, kendini amacına adayan, çalışkan, disiplinli, ciddi çalışan, güçlü, bağımsız, tartışmaya yol açan, sert, uzlaşmaz, acımasız, fanatik, yalnız, ikonları parçalayan, kaba, haşin, kritik, uzakta, kibirli, bencil, cinsellikte aşırıya kaçan, mutsuz, kışkırtıcı, aşırı tutkulu