Nitelikler

İlkbahar Koç (ateş), yaz Yengeç (su), sonbahar Terazi (hava), kış Oğlak (toprak) burcu ile başlar. Başlangıçları temsil eden bu burçlar astrolojide Öncü burçlardır. Öncü demek inisiyatif sahibi, bir şeyleri başlatan, doğuran demektir. Öncü burçlar hareket prensibi ile ilişkilidirler ve enerjinin belirli bir yöne doğru harekete geçirilmesini sembolize ederler.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova Sabit burçlardır. Sabit burçlar başlatılan herhangi birşeyi sağlamlaştırır, her türlü koşula dayanacak hale getirirler. Bunlar konsantre bir enerjinin içeride belirli bir merkeze doğru veya bir merkezden dışarı doğru odaklanmasını temsil ederler.

İkizler, Başak, Yay ve Balık ise Değişken burçlardır. Değişken burçlar değişen koşullara ayak uydurma, uyum sağlama yeteneğine sahiptirler. Bunlar esneklik ve sürekli değişim ile ilişkilidirler ve enerjinin spiral biçiminde düşünülebilecek hareketini temsil ederler.

ÖNCÜ: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak, Öncü burçları oluştururlar. Öncü burçlar enerjiyi kırar ve yansıtır. Yaratıcı ve aktiftirler. Merkezden çıkan, uzaklaşan (centrifugal), yayılan enerjiyi temsil ederler. Belirli bir yöne doğru hareket etme prensibine karşılık gelirler. Hızlı gelişen ve kuvvetli bir şekilde başlayan olayları gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde mevsimler çarpıcı bir şekilde değişime uğrar. Öncü nitelik; strateji sahibi olma, aktiflik ve girişimcilik, insanlarla güçlü ilişkiler geliştirme, geri adım atmama, atılganlık, kimliğini öne çıkarma, risk alabilme, yeniliklere açıklık, sabırsızlık, olayları başlatma, dışa dönüklük gibi özellikler taşır.

ÖNCÜ FAZLALIĞI: Kendine fazla güvenen ve bu yüzden çok kafasının dikine giden, şartları zorlayıp illa dediği olsun isteyen, her şeye meydan okuyan ve kendini gereksiz yere ortaya koyan.

ÖNCÜ EKSİKLİĞİ: Stratejisiz, amaçsız, kendi başına harekete geçemeyen, başkaları tarafından harekete geçirilmeyi bekleyen, yeni bir şeye girmek ve risk almaktan kaçınan, içe kapanık.

SABİT: Boğa, Aslan, Akrep, Kova sabit burçları oluşturur. Sabit burçlar, enerjiyi emer ve soğurur. Kalıcılığı ve dayanıklılığı anlatırlar. Merkeze yaklaşan, merkeze yönelen (centripetal) yani içe doğru yayılan enerjiyi temsil ederler. Süreklilik, içe çekilme, tepkinlik prensiplerine karşılık gelirler. Sabit burçlar, kararlı, dengeli, istikrarlı, dayanıklı, kalıcı olay ve eylemleri gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde, mevsimin

özellikleri oturmuştur. Sabit nitelik; sebatkârlık, belli bir amaca yönelik gayret gösterme, statükoculuk, değişime açık olmayıp şartları korumak isteme, ilkelerine bağlılık, kısıtlama, kök salma, başladığı işi bitirme, sabırlılık ve dayanıklılık, elindekini koruyabilme gibi özellikler taşır.

SABİT FAZLALIĞI: Esneklik ve tolerans azlığı, inatçılık, fikirlerde ve duygularda esneyememe, yeniliğe açık olmama.

SABİT EKSİKLİĞİ: Dayanıksızlık, giriştiği işleri sonuna dek götürememe, ayakları yere basmama, elindekileri koruyamama, istikrarsızlık.

DEĞİŞKEN: İkizler, Başak, Yay, Balık, Değişken burçları oluştururlar. Değişken burçlar, aktif (centrifugal) ve reaktif (centripetal) arasında geçiş yaparak enerjiyi idare ederler. Enerjinin spiral modelidir. Uyumlanabilme prensibiyle ilişkilidirler. Orta hızda gelişen, henüz kesinleşmemiş, belirginleşmemiş, değişken nitelikte, tam belli olmayan olayları ve eylemleri gösterirler. Güneş bu burçlara girdiğinde, mevsimler, olgunlaşmış halleri ile (sabit burçlar) yeni bir mevsime geçiş hali (öncü burçlar) arasında dalgalanırlar. Değişken nitelik; uyum sağlayabilme, çok yönlülük, hareketlilik, huzursuzluk, aracılık etme, olaylara duygusal yaklaşım, duygu paylaşımı, değişime direnmeyip kolay adapte olabilme, bilgiyi paylaşma, duruma göre davranabilme, şartlara razı olabilme özellikleri taşır.

DEĞİŞKEN FAZLALIĞI: Başkalarına hizmet verirken kendini ihmal etme, başladığı işi bitirememe, yaptığı işlerin ayağını yere bastıramama, fazla şeye dağılma, aşırı uyum gayreti, kendi fikirlerini ortaya koyamama, fazla tolerans, dayanıksızlık, her şeye koşulsuz razı olma.

DEĞİŞKEN EKSİKLİĞİ: Toleranssızlık, adapte olamama, başkalarına uymada zorlanma, diğerlerinin kendi düşüncelerine uyması konusunda ısrar etme, kendini değiştirmekte zorlanma, fikir ve duygularını paylaşmama, iletişimde sorun çekme, şartlara razı olmakta zorlanma.